วัดทุ่งเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่นอกกําแพงเมืองศรีสัชนาลัยบริเวณหน้าประตูรามณรงค์ ตัววัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กําแพงวัดเป็นแท่งศิลาแลงปักเรียงชิดกัน มีประตูทางเข้าวัดที่กึ่งกลางของกําแพงทั้งสี่ด้าน

 

สถาปัตยกรรมภายในวัดประกอบด้วยวิหารหลวง เป็นอาคารโถงไม่มีผนังขนาด 6 ห้อง มีหน้ามุขด้านหน้ายาว 3 ห้อง เสาอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านในมีฐานชุกชีลดชั้นสองระดับ ด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังแบบสุโขทัยรองรับองค์ระฆังด้วยชุดบัวถลาและมีซุ้มพระประจําด้านทั้งสี่ที่ฐานเขียงชั้นล่างสุด นอกจากนี้แล้วยังมีเจดีย์รายจำนวน 4 องค์ซึ่งเหลือเฉพาะส่วนฐานชั้นล่างสุดจึงไม่สามารถระบุรูปทรงเดิมได้

ลิงก์ภาพมุมสูงเสมือนจริง 360 องศา วัดทุ่งเศรษฐี          

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/360/wattungsetthi.html

 

ลิงก์ 12 อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/