วัดเชตุพน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้นอกกำแพงเมืองสุโขทัย มีมณฑปจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบท นั่ง นอน ยืน และเดิน เป็นประธานของวัด กำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปจตุรมุขนี้สร้างขึ้นจากหินชนวนขนาดใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้


จากจารึกวัดสรศักดิ์ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ไว้ว่า เมื่อครั้งพระมหาเถรธรรมไตรโลกฯผู้มีศักดิ์เป็นน้าของพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองสุโขทัยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสรศักดิ์ได้มีการร่วมชุมนุมกับพระที่วัดเชตุพน ทั้งนี้หากจะพิจารณาร่วมกับรูปแบบของศิลปกรรมแล้วทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้น่าจะมีความสำคัญอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลาย

ลิงก์ภาพมุมสูงเสมือนจริง 360 องศา วัดเชตุพน

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watchetuphon.html

ลิงก์ e-Book วัดเชตุพน

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/data-thai.html?layout=edit&id=306

ลิงก์ 12 อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/