ถ้ำมืด

04

12 text head

event03

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด 15.74428N, 105.4947E

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร นั่งเรือไปใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว เดินเท้าต่ออีกประมาณ 1 กิโลเมตรหรือนั่งรถอีแต๊กจากบ้านผาชัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

event01

ลักษณะเด่น : เป็นถ้ำหินทรายที่มีความยาว 450 เมตร

Highlight : Hugh cave with 450 meters long.

event02

ธรณีวิทยา : ถ้ำมืด เป็นถ้ำหินทราย หินกรวดมน สีเทาขาวของหมวดหินภูพาน อายุ 110 ล้านปีที่มีความยาว 450 เมตร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร และสูงเฉลี่ย 7 เมตร ที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยสำรวจพบถ้ำหินทรายเป็นถ้ำที่พบได้ยาก เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนตามแนวระนาบของชั้นหินที่มีความคงทนต่อการผุกร่อนน้อย โดยมีน้ำเป็นตัวกัดกร่อนและพัดพาตะกอนดินโคลน - เม็ดทรายออกไปทีละน้อย เกิดเป็นโพลงถ้ำและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

Geology : Tham Mued is a cave, comprises of pale grey color sandstone and conglomerate beds of the Phu Phan Formation aged 110 million years, with approximately 500 meters long, 6 meters wide and 7 meters high. It is presumed to be the biggest and longest sanstone cave ever explored. In terms of caves, sandstone caves are relatively rare. They are formed by weathering and erosion processes along less resistant bedding planes of mudstone and siltstone. Water is the main agent for loosening mud and silt sediments and carrying them away. Finally,enlarged - straight caves are generated.