เสาเฉลียง ภูอานม้า

16

11 text head

11 02

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด 15.55767N, 105.39561E

11 01

การเดินทาง : ห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 8 กิโลเมตร เดินทางเส้นทางหลวงหมายเลข 2135  ไปถึงบ้านทุ่งหลวง แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้าน เป็นถนนดินลูกรังประมาณ 15 กิโลเมตร

11 4

ลักษณะเด่น : เสาเฉลียงมีหินลักษณะคล้ายรูปอานม้าขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและยังพบเสาเฉลียงอยู่ทั่วไป

Highlight :  Magnificent saddle shape – like rock pillar, with 0.5 meters width and 1.5 meters longtime.
 11 03

ธรณีวิทยา : เป็นประติมากรรมเสาหินธรรมชาติที่มีลักษณะอานม้า เกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และการกร่อนโดยทางน้ำ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและลมของหินทราย หินกรวดมนสีขาวปนเทาอมแดง หมวดหินภูพาน อายุ 110 ล้านปี ชั้นหินที่มีความทนทานแตกต่างกัน ส่วนที่เป็นชั้นหินที่อ่อนกว่าจะถูกกัดกร่อนมากกว่า ในขณะที่ชั้นหินที่แข็งกว่าจะถูกกัดกร่อนน้อยกว่าการผุพังและการกัดกร่อนทำให้เหลือเป็นเสาเฉลียงที่ส่วนบนมีรูปร่างคล้ายอานม้า นอกจากนี้ยังพบการผุพังการกัดกร่อนที่ทำให้เกิดลักษณะลานหินปุ่มและกุมภลักษณ์อีกด้วย

Geology : The rocks pillars were formed by differential weathering and erosion by water and wind processes. The rock are pale gray and reddish grey color sandstone and conglomerate of the Phu Pha Formation, with an age of 110 million years. The softer parts were eroded and weathered away and leave remnants in various shapes. There is huge rock pillar appeared as saddle. Knotty surfaces of the rock and potholes were formed due to water erosion.