สวนหินสีประกายแสง

04

09 text head

event01
ที่ตั้ง : บ้านคำเจ้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด 15.78511N, 105.41381E
การเดินทาง : 113 กิโลเมตรจากจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเส้นทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผลไปยังอำเภอโพธิ์ไทรด้วยระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังบ้านสองคอนเข้าไปหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร และต้องล่องเรือเพื่อเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

event01
ลักษณะเด่น : เป็นบริเวณกลุ่มก้อนหินที่มีการสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับเมื่อเวลาถูกแสงแดดส่องและถ้าหากมองในระยะไกลจะดูเหมือนกับโลหะสีเงินกองรวมกันอยู่
Highlight : Glittering colorfull rock's garden reflects sunlight as shining of silver metallic cluster, known to the locals as "Glossy rock", the site can be visited only by boat touring during dry season between December to June.

event02
ธรณีวิทยา : พื้นที่ประกอบด้วยหินทรายที่มีปริมาณซิลิกาสูงหินบริเวณนี้เกิดการสะสมตัวสมัยโบราณของแม่น้ำประสานสายของหมวดหินภูพาน อายุ 110 ล้านปี มีลักษณะแข็ง และผิวหินมีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลออกเหลือง ดำ ชมพู แดง ลักษณะประกายระยิบระยับที่ผิวหินแสดงถึงกระบวนการเกิดจากการเคลือบของสารละลายซิลิกา เหล็ก แมงกานีส แทรกซึมเข้าไปในรอยแตกของหินทรายในส่วนของหินทรายที่ไม่ถูกเคลือบได้ผุพังหายไปในภายหลังเหลือแต่ก้อนหินสีที่สวยงามและหาดูได้ยาก

Geology : This area consists 110 million years silicified sandstone of the Phu Phan Formation deposited in braided streams and occasional meandering rivers in a rather hot and humid to semi-arid paleoclimate, The rock, sparkle when touched with sunlight, is hard, dense and colorful with yelloish brown, black, pink, and red. The sparkling silicified rock is the result of precipitation of silica (SiO2), iron and manganese oxide after the formation of the sanstone. The process occurs when silica, iron and manganese saturated in water move and precipitate among sand grains then hardening
event04