แม่น้ำสองสี

04

06 text head

event00

ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด (WGS84) 0553666 E 1693627 N ระวางอำเภอศรีเมืองใหม่ (6039 I) ขอบเขตของแหล่งโดยประมาณ  กว้าง 200 เมตร ยาว 2,000 เมตร

event01

ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นจุดที่แม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำมูลเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนปากมูลจะมีความใส ส่วนน้ำในแม่น้ำโขงมีความขุ่นมากกว่าเมื่อไหลมาพบกันจึงทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างสีน้ำทำให้เป็นน้ำสองสีเป็นจุดท่องเที่ยวที่ถูกสรรสร้างโดยธรรมชาติอย่างน่าประทับใจ

event02

ธรณีวิทยา : เป็นจุดที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากแสดงลักษณะธรณีสัณฐานที่สวยงาม อีกทั้งบริเวณกลางแม่น้ำยังมีโขดหิน แก่งหินทรายที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากกระบวนการกร่อนของทางน้ำ

           แม่น้ำสองสี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ดอนด่านปากแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ในเขตบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 84 กิโลเมตร เป็นปรากฏการณ์ของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หน้าน้ำหลากจะเห็นแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสองสีอยู่คนฟากฝั่งอย่างชัดเจน ผู้คนพากันเรียกว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม” นอกจากชมความอัศจรรย์ของแม่น้ำสองสีแล้วยังสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำมูลและลำน้ำโขงเพื่อชมทัศนียภาพของธรรมชาติและผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมฟากฝั่งแม่น้ำสองสี วิถีการเพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำ การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนที่ยึดโยงและพึ่งพาอาศัยสายน้ำทั้งสองในการเลี้ยงชีพ เช่น การจับปลาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา เช่น ปลาส้ม ส้มไข่ปลา แหนมปลา แจ่วบอง น้ำพริกปลาร้า ปลาร้ากระปุก ปลาแดดเดียว เป็นต้น และหากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนโขงเจียมเพื่อชมแม่น้ำสองสี จะยินยอมปลุกตัวเองให้ตื่นเช้าเพื่อใช้เวลาเดินชมตลาดยามเช้าโขงเจียมก็จะได้เห็นวิถีชีวิตยามเช้าของพ่อค้า แม่ค้าชาวโขงเจียมปลาน้ำจืดตัวโตที่ชาวบ้านริมน้ำจับขึ้นมาเพื่อขาย พืชผักริมน้ำปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกกันเองในวิถีริมฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งของแปลกจากป่ามากมาย เหล่านี้ทำให้เห็นว่าชุมชนโขงเจียมและธรรมชาติต่างยังคงพึ่งพาอาศัยและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกันและกันอย่างตัดขาดไม่ได้ จุดที่สามารถชมแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนคือบริเวณลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียมและที่หมู่บ้านห้วยหมาก สามารถนั่งเรือไปได้โดยจอดรถไว้ที่บริเวณท่าเรือแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม แล้วนั่งเรือไปชมความสวยงามของแม่น้ำสองสี  จากจุดชมวิวทั้งสองจุดนอกจากชมแม่น้ำสองสีแล้วยังมีสถานที่น่าสนใจในบริเวณนี้อย่างร้านอาหารที่ทำจากปลาสดๆที่จับได้จากแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงหรือจะข้ามไปเที่ยวตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เที่ยวตลาดยามเช้าในอำเภอโขงเจียมไปชมเขื่อนปากมูล น้ำตกและถ้ำเหวสินธุ์ชัย วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และท่าปลาริมโขง
             แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำทั้งสองสายรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่น้ำและนับเป็นความโชคดีของที่เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์จากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำทั้งสองสายเกิดเป็นแม่น้ำสองสีขึ้นอย่างสวยงาม ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 13 แห่งทั่วโลกและทะเล 2 แห่ง จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่เรามีธรรมชาติที่สวยงาม และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความสุข ความอิ่มเอมใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนและสร้างมูลค่า คุณประโยชน์ให้กับผู้คนชุมชนชาวเมืองโขงเจียม จึงควรร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษา และร่วมกันจัดการทรัพยากรให้คงความสวยงามตามธรรมชาติและคงวิถีอันสวยงามให้ยั่งยืนตลอดไป