น้ำตกแสงจันทร์

04

04 text head

04 07

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พิกัด 15.5159493N, 105.5903201E

04 01

การเดินทาง : 41 กิโลเมตร จากอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เดินทางเส้นทางหลวงหมายเลข 2112 ประมาณ 26 กิโลเมตร ไปถึงบ้านนาโพธิ์กลาง แล้วเลี้ยวไปตามถนนลาดยางเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร จนถึงบ้านทุ่งนาเมือง เลี้ยวขวา 4 กิโลเมตร ก็ถึงบริเวณน้ำตก

04 03

ลักษณะเด่น : เป็นน้ำตกขนาดเล็กไหลตกลงจากเพิงหน้าผาหินทราย ผ่านช่องโพรงอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติ ลักษณะของโพรงมองดูคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ทำให้เกิดเป็นจุดที่โดดเด่นสวยงาม เพราะแสงแดดในเวลาใกล้เที่ยงวันที่ตกกระทบสายน้ำตก ทำให้เกิดประกายระยิบระยับสวยงาม และแสงจันทร์ในเวลากลางคืนช่วงพระจันทร์เต็มดวงสาดส่องผ่านรูน้ำตกอย่างโรแมนติกสวยงามจึงได้ชื่อว่าน้ำตกแสงจันทร์

Highlight : A small waterfall where water falls down through a naturalbig hole of sandstone cliff Every day around noon, sunlight shines through hehole at the same angle as the falling water given a magical glow. At full-moon night when the moonlight shine through the hole, the light makes the place glowing like silver fall.


04 04

ธรณีวิทยา : บริเวณพื้นที่เป็นหินทราย หินกรวดมน สีเทาขาว สีเทาอยู่ในหมวดหินภูพาน ยุคครีเทเชียสตอนต้นอายุประมาณ 110 ล้านปี เดิมเคยเป็นลักษณะหน้าผาที่มีกุมภลักษณ์และทางน้ำในอดีตที่มาจากยอดเขาไหลผ่าน เมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลของกระแสน้ำกัดเซาะ ทำให้กุมภลักษณ์เดิมถูกกัดเซาะเชื่อมกันและถูกกัดเซาะลึกลงไปต่อมา หินชั้นล่างบริเวณน้ำตกเกิดการถล่มพังทลายลง กรอปกับกุมภลักษณ์เดิมถูกกัดเซาะลึกลงไปอีกจนเกิดเป็นรูอยู่บนหน้าผา น้ำตกมีจำนวน 2 ชั้น จุดเด่นอยู่ที่น้ำตกชั้นล่างสูง 7 เมตร น้ำตกชั้นบนอยู่ห่างน้ำตกชั้นแรก 8 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมีความสูง 1 เมตร นอกจากนี้ยังพบถ้ำขนาดเล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของน้ำตกชั้นล่างอีกด้วย

Geology : The area comprises of pale grey and grey color, bedded sandstone and conglomerate of the Phu Phan Formation with an age of 110 million years. The rocks form a 10 meters high cliff and 2 cascade waterfalls . Potholes at the waterfall floor are fomed by water erosion and connected with adjacent potholes and deepening. Later on erosion and weathering caused the whole rocks collapsed and potholes with deepening erosion became a big hole. The waterfall has two steps, where the hole was located at bottom step with 7 meters high cliff. The top step, 8 meters toward northeastern, is 1 meters high. There is a small cave, 5 meters wide and 10 meters long, locates to the weat.