น้ำตกสร้อยสวรรค์

03

03 text head

event00
ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

03 02

การเดินทาง : 19 กิโลเมตร จากอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เดินทางเส้นทางหลวงหมายเลข 2112 ประมาณ 15 กิโลเมตร ไปถึงหน่วยพิทักษ์ที่ 1 (สร้อยสวรรค์) แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านหนองผือ 4 กิโลเมตร

03 03

ลักษณะเด่น : เกิดจากลำธาร 2 สาย คือ ห้วยสร้อย น้ำจะตกลงในแนวบันไดและห้วยสะหนม นำ้จะตกลงในแนวดิ่งหน้าผาทำมุม 90 องศา ซึ่งทั้งสองสายจะไหลมาบรรจบกันในเบื้องล่าง มองดูลักษณะคล้ายสายสร้อยก่อนไหลลงสู่ลำแม่น้ำโขงเป็นน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูง สายน้ำที่ไหลลงมาจึงดูคล้ายตกมาจากสวรรค์เป็นที่มาของชื่อน้ำตก

Highlight : This waterfall is originated from two different tributaries called Huai Soi, flowing down along step slope, and Huai Sanom, flow down in perpendicular direction to the cliff. The waterfall view looks similar to necklace, so that it was named Soi Sawan waterfall which means the necklace fall from heaven. The stream flows further into the Mekong river.

03 04

ธรณีวิทยา : พื้นที่เป็นหินทราย หินกรวดมนขาวปนเทา เทาอมแดงของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี หน้าผาหินทรายมีความสูงประมาณ 30 เมตร แสดงแนวการวางตัวของชั้นหินอย่างชัดเจน น้ำตกสร้อยสวรรค์ ประกอบด้วยน้ำตกขนาดใหญ่และน้ำตกเล็ก 2 แหล่ง ไหลมารวมกัน บริเวณพื้นหินด้านล่างทั่วๆ ไปยังพบกุมภลักษณ์ ซึ่งเกิดจากกระแสน้ำพัดพาเอากรวดทรายมาหมุนวนกัดกร่อนบนผิวหน้าชั้นหินจนเกิดลักษณะเป็นแอ่งโค้งเว้า

Geology : The area comprises of pale grey and reddishgrey colors, bedded sandstone of Phu Phan Formation, with an age of 110 million years. The rock sequenceform a 30 meters high cliff and 2 cascade waterfalls, Potholes at the waterfall floor were formed by corrosion. Gravels and sands canied by the river are swirled around on the river bed forming the gorgeous hole shape of various sizes.

event05