วิดีโอ

 

present 1  present 2
 ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานความคืบหน้า Virtual Geo Tour  แนะนำแหล่งเรียนรู้ อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี