เขื่อนสิรินธร

 
bg sirindhorn

เขื่อนสิรินธร : เพื่อความสะดวกในการเข้าชมและพักผ่อนในบริเวณเขื่อนสิรินธร เมื่อเดินทางถึงเขื่อนควรติดต่อ-สอบถามเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และหากประสงค์จะพักบ้านพักรับรองภายในเขื่อน โปรดติดต่อหน่วยงานบ้านพักรับรอง โทร.089-2803197 FAX.045-366085 นอกจากนั้นทางเขื่อนยังจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆไว้อีกมากมาย เช่น ร้านอาหาร มุมพักผ่อนและสนามกีฬาต่างๆ
08       
        เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อย อันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร ตัวเขื่อนมีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตรกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 142.2 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
        โรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 12,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้ง ทั้งสิ้น 36,000 กิโลวัตต์
  
     

32

37
สวนสิรินธร : เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่ กฟผ. จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นราชสักการะต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2534
 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : การมาเยือนเขื่อนสิรินธรท่านยังสามารถแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดอุบลราชธานีได้อีกหลายแห่ง เช่น ด่านช่องเม็ก           วัดภูพร้าว  แก่งสะพือ  แก่งตะนะ  น้ำตกตาดโตน  น้ำตกสร้อยสวรรค์  แม่น้ำสองสีหรือดอนด่านปากน้ำมูล  บ่อน้ำบุ้น ผาแต้ม และสามพันโบก ฯลฯ

33

เรือนรับรองพิเศษ : เป็นเรือนที่ประทับแรมของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ ในการเสด็จพระราชกรณียกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง (พื้นที่ด้านใน ไม่อนุญาตให้เข้าชม) บริเวณรอบเรือนรับรอง พิเศษมีดอกไม้นานาชนิด พร้อมกับจัดเป็นสวนหย่อม ให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้

35

 
อัตราค่าบ้านพักรับรองเขื่อนสิรินธร :
*** เปิดทำการตั้งแต่ 06.30-21.00 น. เข้าพักเวลา 13.00 น.
ออกเวลา 12.00 น.
***
ลงทะเบียนเข้าพักพร้อมแสดงบัตรประจำตัว/ประชาชน/ข้าราชการ

มัดจำการจอง 20% ในกรณียกเลิกต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
*** หมายเลขติดต่อ 089-2803197, 045-366085 ***

007         1. บ้านวารีชล (บ้านเดี่ยว) มี 3 หลัง
         หลังละ 2 ห้อง ห้องละ 2 เตียง (เตียงคู่)
         ราคาหลังละ 2,500 บาท/คืน
 

003        2. บ้านชมภูผา (บ้านแถว) มี 5 หลัง (free wifi)
       หลังละ 6 ห้อง (เตียงคู่)
       ราคาหลังละ 1,200 บาท/คืน
 

005         3. บ้านปลายแสงทอง (บ้านแฝดสองชั้น) มี 7 หลัง
         หลังละ 2 ยูนิต ยูนิตละ 2 ห้องนอน (เตียงคู่)
         ราคายูนิตละ 1,500 บาท

006       4. บ้านลานจันทร์ผา (บ้านแฝดชั้นเดียว)
       มี 11 หลัง หลังละ 2 ยูนิต ยูนิตละ 2 ห้องนอน 
       (เตียงคู่) ราคายูนิตละ 1,500 บาท/คืน

004         5. บ้านนภาส่อง (บ้านแถว) มี 2 หลัง
         หลังละ 6 ห้อง (เตียงคู่)
         ราคาหลังละ 1,200 บาท/คืน  

001      6. บ้านก้องนทีธาร (บ้านเดี่ยว) มี 6 หลัง
      หลังละ 3 ห้องนอน (เตียงคู่)
      ราคาหลังละ 3,000 บาท/คืน

008          7. บ้านเคียงพญา (บ้านเดี่ยว) มี 2 หลัง 
          (สำหรับรับรองแขกพิเศษของเขื่อนสิรินธร
          และผู้ว่าราชการจังหวัด) หลังละ 3 ห้องนอน
          (เตียงคู่)


 
21

อัตราค่าบริการห้องประชุม :
            ห้องโดมน้อย/อาคารช้างน้อย ราคา 2,000 - 3,500 บาท จุคนได้ 100 - 200 ท่าน

  อัตราค่าบริการอาหาร :
 อาหารว่างสำหรับประชุมสัมมนา            ท่านละ     20 - 30              บาท/ครั้ง
       อาหารเช้า บุฟเฟ่ต์                                ท่านละ     70 - 100            บาท
       อาหารกลางวัน 8 ท่าน/โต๊ะ โต๊ะละ        ประมาณ  1,000 - 1,400    บาท
       อาหารเย็น 8 ท่าน/โต๊ะ โต๊ะละ              ประมาณ  1,000 - 1,400    บาท
       *** เปิดทำการตั้งต่เวลา 07.00-21.00 น. มัดจำการจองล่วงหน้า 50%
             ในกรณียกเลิกต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
       *** หมายเลขโทรติต่อ 089-280-3197, 088-1302456
18
19

อัตราค่าบริการสนาม :
     วันธรรมดา       160     บาท/วัน                                            
     วันหยุด            200     บาท/วัน    
     แคดดี้              100     บาท/รอบ 9 หลุม
     รถกอล์ฟ          300     บาท/รอบ 9 หลุม

 

 

22

 

สถานที่ติดต่อ :
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร 30 หมู่ 11 อ.นิคมลำโดมน้อย
     อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
     สำรองที่พักและสัมมนา :            โทร. 089-2803197 Fax. 045-336085
     สำรองอาหารเรืองโดมน้อย :      045-366421, 089-425-4599
     สำรองอาหารคลับเฮาส์ :            088-130-2456
     โทรศัพท์ภานใน กฟผ. :             02-759-4000,4001
     E-mail:                                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.